شهدای حادثه حرم رضوی نماد علم و خدمتگزاری به مردم بودند
نماینده خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری گفت:شهدای حادثه حرم رضوی نماد علم و خدمتگزاری به مردم بودند و مورد حمله ناجوانمردانه قرار گرفتند.