شهدا مظهر عزت و اقتدار ایران اسلامی هستند
شهدا اسطوره های صبر و استقامت هستند که حماسه آنها در تاریخ ماندگار است و ملت ایران نام آنها را هرگز فراموش نخواهد کرد. قهرمانانی چون شهید فرجعلی باقریه از دیار شهید پرور لارستان که با رشادت و از خودگذشتگی خود عزت و عزت را برای ایران به ارمغان آوردند.