رژیم لاغری سریع

شهرورد پایتخت; ۲۶ اسفنجبه نام گازرش پایگاه به اطلاعرسانی شبکه خبر.

برنامه ددارهای هفتهای پست و شما به پست و سوم لی پارتر فوتبال پاشگاههای ایران برگزار شاد که که بر آنجا اساس شهررد در برگشت پایتخت بین تیمهای استقلال و پرسپولیس ۹ روزه شهر اسفنگوا ۲ سات.

برنامه مسابقات با توضیح زیر است:

Hefta Beest Wacom/ گرامیدشت رز احساس و نیککاری و ولدت با سعادت حضرت امام حسین (علیه السلام) رز پاسدار، حضرت ابوالفضل (ع) و رز جانباز

اسفنج اکشنبه ۱۵

پدیده مشهد – تراکتوربریز / ساعت ۱۴:۳۰ و رزشگاه هشتم مشهد است.

خانم رفسنجان – مسجد سلیمان تکذیب / ساعت ۱۵ .

پکان تهران – بافندگان مازندران / ساعت ۱۵ ورزگاه پس قماین تهران

آلومینیوم اراک – حودر تهران / ساعت ۱۵ ورزگاه امام خمینی (رحمه الله) می بینید.

فولاد خوزستان – ذوب آهن اصفهان / ساعت ۱۶ ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

استقلال

سپاهان – فجرشهیدسپاسی / ساعت ۱۸ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

صنعت نفت آبادان – پرسپولیس / ساعت ۱۹:۳۰ ورزگاه تختی آبادان

هفتا بست و دوم/ ولادت حضرت علی اکبر (علیه السلام) و رز جوان و رز بذرگدشت شهید و بنیانگذار فرزندان یک شهید کودتای اسلامی بودند.

جمعه ۲۰ اسفنج

ذوب آهن اصفهان – آلومینیوم اراک / ساعت ۱۵ ورزگاه فولادشهر اصفهان

گیلگور سیرجان – پکان تهران / ساعت ۱۵ ورزگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان

بافندگان مازندران – سپاهان اصفهان / ساعت ۱۷ ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد

مسجد سلیمان – پرسپولیس تکذیب شد / ساعت ۱۸ ورزگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

استقلال

اسفنج شنبه ۲۱

حدرتهران – خانم رفسنجان / ساعت ۱۴ ورزشگاه پس قمن

تراکتوبریز – فولاد خوزستان / ساعت ۱۵ ورزگاه شهید سلیمانی تبریز

فجر شهیدسپاسی – پدیده مشهد / ساعت ۱۶ ورزشگاه حافظیه شیراز

هفتا بست و سوم/ ولادت حضرت قائم (عج) و رز جهانی ضعیف است

پنج شنبه ۲۶ اسفنج

آلومینیوم اراک – جایزه تراکتورسازی / ساعت ۱۵ ورزگاه امام خمینی (رحمت الله علیه) میبینمت

فولاد خوزستان – فجر شهیدسپاسی / ساعت ۱۷ ورزشگاه شاهدایی فولاد اهواز

سپاهان اصفهان

پرسپولیس – استقلال / ساعت ۱۹ ورزگاه آزادی تهران

جمعه ۲۷ اسفنج

مسجد سلیمان – حدارتهران / ساعت ۱۵ ورزگاه شهید بهنام محمدی اهواز تکذیب شد

پدیده مشهد – بافندگان مازندران / ساعت ۱۵ ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد

پکان تهران

خانم رفسنجان – ذوب آهن اصفهان / ساعت ۱۷ ورزگاه متوالی پرچم های میچود

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر