«صد سالگی حوزه علمیه قم» به جلد دوم رسید
کتاب «صد سالگی حوزه علمیه قم» به جلد دوم رسید، این مجلد در ادامه جلد نخست مقاله‌هایی است که به شهر قم، شخصیت آیت‌الله حاج عبدالکریم حائری، حوزه علمیه و سایر موضوعات مرتبط با آن اختصاص دارد.