طالبان تظاهرات دانش آموزان هرات علیه “نسل کشی حرا” را سرکوب کردند. خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- منابع از هرات گفتند که طالبان تعدادی مرد را که در راهپیمایی علیه «نسل کشی هزاره ها» دانش آموزان دختر را همراهی می کردند، «دستگیر» کردند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ هنوز از تعداد بازداشت شدگان و هویت آنها اطلاعی در دست نیست.

در همین حال، خبرنگاران می گویند که طالبان به آنها اجازه پوشش این تظاهرات را نداده است.

یک شاهد عینی از ولایت هرات گزارش داد که طالبان با شلیک هوایی و ضرب و شتم از ادامه راهپیمایی دانشجویان دانشگاه هرات جلوگیری کردند.

معترضان با شعارهایی در مورد حق تحصیل و توقف نسل کشی هزاره ها قصد داشتند در راهپیمایی از دانشگاه هرات به سمت والی پیشروی کنند.

منابع شفقنا از هرات می گویند که طالبان در آغاز تظاهرات دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات را در داخل کلاس ها بستند تا نتوانند در راهپیمایی شرکت کنند.