طالبان: قیمت زغال سنگ در افغانستان کاهش می یابد


شفقنا افغانستان- وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد که به منظور کاهش قیمت زغال سنگ، حدود ۴۰۰ هزار تن زغال سنگ را در چهار دروازه شهر کابل ذخیره کرده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان از کاهش قیمت زغال سنگ در افغانستان خبر داد.

وزارت معادن و پطرولیم جنبش طالبان با هماهنگی وزارت مالیه و شهرداری کابل اعلام کرد که حدود ۴۰۰ هزار تُن زغال سنگ در چهار دروازه شهر کابل ذخیره کرده است و هر تُن آن به فروش می رسد. شهروندان کابل به قیمت ۹۰۰۰ افغانی.

در حالی که شماری از شهروندان کابل از تصمیم وزارت معادن و پترولیم طالبان مبنی بر کاهش قیمت زغال سنگ استقبال کرده اند، از حکومت می خواهند که قیمت سوخت را در فصل زمستان کاهش دهد.

اخبار قبلینزدیک به ۱۰۰۰ نفر بر اثر انفجار مین در افغانستان کشته و زخمی شدند