طالبان ملا را به ریاست بیمارستان محمد دوخان، خبرگزاری شیعیان افغانستان، افغانستان منصوب کردند


شفقنا افغانستان- وزارت دفاع طالبان، ملا را به ریاست بزرگترین بیمارستان دولتی افغانستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ مولوی محمد شفیق روز دوشنبه با حکم وزیر دفاع طالبان به ریاست شفاخانه محمد داوود خان معرفی شد.

شفاخانه ۴۰۰ تختخوابی داود خان در کابل به دلیل تداوی مجروحان جنگی شهرت دارد.

بر اساس اطلاعات، بیمارستان های ارتش یک یگان نظامی محسوب می شود و روسای این مراکز درمانی فرمانده نامیده می شوند. اما این فرماندهان همیشه پزشک و در بسیاری از موارد پزشک نظامی بوده اند.

اخبار قبلیدیوالی توسط سیک ها و هندوها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جشن گرفته می شود