طالبان وب سایت خبرگزاری شیعیان ۸ صبح افغانستان را مسدود کردند


شفقنا افغانستان- عنایت الله القزی، سخنگوی وزارت ارتباطات طالبان تایید کرد که این وزارتخانه سایت روزنامه هشت صبح و زاویه نیوز را به دلیل «تبلیغات دروغین علیه امارت اسلامی» بسته است.

پیش از این ساعت هشت صبح، وزارت مخابرات طالبان از غیرفعال شدن دامنه اینترنتی این روزنامه خبر داده بود.

این روزنامه در ۱۵ سال گذشته از دامنه ۸am.af استفاده می کند.

هشت صبح با انتشار بیانیه ای از هوادارانش خواست مطالب او را در اینترنت جدید دنبال کنند.

اخبار قبلیرئیس سابق سیا نیروهای روسیه را تهدید به نابودی کرد