طرح تندر ۵۸ پلیس کلانشهر
فاز ۵۸ طرح پلیس رعد صبح روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ برگزار شد. در این مرحله از طرح تندر ۸۵۱ سارق، زورگیر، سارق و جیب بری که تعدادی از آنها در باندهای سرقت فعال بودند شناسایی و دستگیر شدند و با دستگیری آنها ۲۵ باند سرقت منهدم شد.