عقد قراردادی با عنوان فرنگی کاران با تیم فوتبال خوزستان


عقد قراردادی با عنوان فرنگی کاران با تیم فوتبال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سازین سعید اندیمشک تاکنون با ۷ کشتی گیر از جمله علی عابدی درزی، سید آرش نگدری، محمدرضا آقانیا و حسین محمودی قرارداد امضا کرده است.

فولاد خوزستان در لیگ برتر کشتی امسال نیز حضور پررنگی خواهد داشت که تاکنون ۱۸ کشتی گیر از جمله چهره هایی چون پویا دادمرس، ایمان محمدی، مهرداد مردانی، امیر قاسمی منجیزی، امین کاوانی نژاد، پارسا نزاری، پویا نصیرپور و ساعماعیل پور حضور خواهند داشت. پشتم و مهدی فلاح با این تیم قرارداد امضا کردند.

منبع: مهر