عقد قرارداد رایگان با بازیکنان مطرح خارجی برای حضور در لیگ برتر انگلیس


عقد قرارداد رایگان با بازیکنان مطرح خارجی برای حضور در لیگ برتر انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون کشتی، علی رضا کریمی با تیم پتروبالیس بلیش تاخستان قرارداد امضا کرد و مرتضی و مصطفی جایازی دیگر کشتی گیران کشتی آزاد بودند که به این تیم در استان قزوین پیوستند.

امیرمحمدی و علی رضا صبریان از جمله کشتی گیرانی بودند که امروز با تیم کشتی آزاد ستارگان ساری قرارداد امضا کردند.

محمد شبچیان، رضا خدری، محمدحسین اعظم دخت و دانیال چوبانی از جمله کشتی گیران شاخصی بودند که به تیم مقاومت البرز پیوستند.

جمال عبادی و حسین شهبازی نیز با تیم صنایع مازندران و داریوش حضرتقلی زاده با انبوه سازان هوتن در آزاد قرارداد امضا کردند.

منبع: مهر