رژیم لاغری سریع

عمده شرکت های دانش بنیان به حمایت نیاز دارند
سردبیر اخبار علمی، فناوری و پزشکی خبرگزاری صدا و سیما گفت: ۶ هزار شرکت دانش بنیان داریم در حالی که بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور قرار بود به ۵۰ هزار شرکت دانش بنیان برسیم.