عمران خان: او را به عنوان یک دستیار تهدید خواند و با یک پیام اصلی از ایالات متحده در خارج از کشور دیدن کرد. خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان-نخست وزیر پاکستان ایستادگی یک امریکایی را نام برد و او را تهدید کرد، مردم، خبر و دولت یا تهدید برندازی، غنچه کرد، فش کرد.

به نام گازرش خبرگزاری به افغانستان رحم کردیم با انتقال پیام خارجی عمران خان نخست وزیر برکنار شاده پاکستان نام زیارتگاه آمریکایی را که چندی پش با فرستاد نامه ای dawla wi ra تهدید به کوشش برندازی، افشاه کارده.

نام او کجاست به جز دونالد لی، دستیار، که از نظر مسائل مربوط به جنوب آسیا و محوریت ارسال پیام، خارج از آمریکا به آمریکا سفر کرده است؟

خان، دولت واشینگتن، ر.بهمیت ازجریانی، متهم به عنوان کرد، چنانکه قصد داشت براندازی و را درد داشته است.

پچتر و خارج از پاکستان بازدید کرد کاردار سفارت آمریکا را برای آوردن کردها تا رتبه نرزاتی اسلام آباد را برای ورود به امور داخلی کشور با آن و واشنگتن به اطلاع کانادا رساند.

پیش به عنوان جایی که یک گل رز وجود دارد ۱۱ نایز عمران خان رسانه های کردی را حمل کرد که اویل ماه مارش ۲۰۲۲، نامها آی به عنوان سو سفیر پاکستان در یی یا کوشورهای دریفت غربی کردی که در متن annouz raa’a ‘le-tadai, یک ائتلاف

تهدید عدم رضایت کجاست و تهدید به یافتن پیشگام سیستمی بیرونی در پاکستان خونده آست.

دکتر هامین هال، آمریکا، اتهامات مرتبط با او