فارسی از بخش های مختلف وزارت معارف در خبرگزاری شیعیان افغانستان افغانستان حذف شده است


شفقنا افغانستان- منابع محلی از ولایت هرات با ارسال چند عکس از ادامه روند پاک کردن زبان فارسی از هیئت های دولتی توسط طالبان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ منابع می گویند که طالبان بنرهای قدیمی را از شاخه های وزارت معارف در ولایت هرات برداشته و بنرهای جدید به زبان پشتو را فقط در این شعب نصب کرده اند.

زبان اکثریت مردم هرات و نواحی اطراف آن فارسی است.

سال گذشته، طالبان به طور سیستماتیک زبان فارسی را از بنرهای دولتی در کابل و ولایات افغانستان حذف کردند.

چند روز پیش مسئولان اداره صحت طالبان هرات، زبان فارسی را از روی تابلوی شفاخانه ۶۵۰ تختخوابی این شهر فارسی زبان حذف کردند.

این علامت قبلاً به زبان فارسی نوشته می شد، اما اکنون فقط به زبان پشتو و انگلیسی نوشته می شود.

حذف زبان فارسی از این لوح واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی برانگیخت و رئیس اطلاعات و فرهنگ جنبش طالبان ولایت هرات را وادار به پاسخگویی کرد.

نعیم الحق حقانی به رسانه ها گفت که این بنر علامت اضطراری است و قول داد که بنر اصلی به زبان فارسی باشد.

اما گزارش هایی که دیروز در رسانه ها منتشر شد نشان می داد که طالبان زبان فارسی را از روی بنر ساختمان جدید دانشگاه بلخ حذف کرده اند.