فدراسیون روسیه آروبا، نایروبی، روسیه متهم به ارتکاب جنایت ارتکابی در منطقه دار شهر بوچا در اوکراین کرد + فیلم | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


Shafaknaافغانستان-خبرگزاری رویترز، گازارش داده، آسخ، ناحیه فدرال، آروبا، رز، یکیشنبه، ۳ آوریل ۲۰۱۸، به نقل از آنکه شهدار بوچا به عنوان کشت شدن.

به گذرش خبرگزاری شفقنا افغانستان، جوزپ بورل، افسر سیاست خارجی فدرال اروپا، ناشر توئیتی نوشته آست: «اخبار جنایات نیروهای روسیه، شوکا شادایم. کنفدراسیون اروپا، به اوکراین، دکتر مستنسازی، پرونده های جنایی

اوکراین رز شنبه گفت که نیروهایش تمام مناطق در حومه کیف رپس گرافتند و پرای اولین بار از زمان آگاز در ۲۴ فوریه به روسیه حمله کردند و مدعی کنترل کل منطقه پایخت شادند شدند.

شهدار بوچا دکتر در ۳۷ کیلومتری شمال غربی پایتخت به نام کردا آسته ۳۰۰ نفراز در وسط مجمع الجزایر روسیه کشتی شادند واقع شده است.

چارلز میشل، رئیس شورای فدرال اروپا که به عنوان یکی از اعضای InBlock تشکیل شده است، صفحه توییتر را منتشر کرد.

روسیه، هدف تصمیم دادن کجاست؟پاسخ نامنظم، کردها و اتهامات مرتبط با جنایات از جمله “عملیات ویجه نازی ها”، اوکراین، میکوند، پاسخ.

میشل گفتا استکه، فدرالیسم، آروبا، به اکراین و سازمانهای گیردولتی در جمع آوری شواهد، لازم است در مورد جنایات دار دادگاههای بین میلی کماک میکند اظهار نظر کنیم.