فرازی از خطبه های نماز جمعه اردبیل
آیت الله عاملی: مسئولین کشوری هر چه تصمیمی درباره تعیین موقعیت مکانی منطقه آزاد تجاری استان اردبیل بگیرند ما قبول داریم.