فعالیت‌های بیولوژیک آمریکا در اوکراین و جهان تهدیدی برای روسیه
نایب رئیس مجلس فدرال روسیه: اطلاعاتی به دست آورده ایم که نشان دهنده خطر ناشی از آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در جهان و بخصوص اوکراین است.