رژیم لاغری سریع

قهرمانی دراگونبات آقایان مسابقات در دیاریشه آزادی
قهرمانی دراگونبات آقیان امروز ۱۸ اسفند ۱۴۰۰۰ دریاشا مجموعه ورزاشی آزادی برگزار شد. تیم ستارگان بابلسر مسابقات درپایان مرحله اول و دوم لیگ قهرمان اسمفال بیر دراگونبات آقایان شاد. لیگ اژدها کجاست. پشگاه های، سایپا تهران، خروشان انزلی، ملوان انزلی، دریانوردان بوشهر، ساکنان تهران، ستارگان بابلسر و کانو کردستان حظیر بود. مسابقات دارپایان; ستارگان بابلسر قهرمان نیمفسال شاد تیم کردستان در جایگاه دوم ایستاد و ملوان انزلی سرخ سوم را خوود تخصص داد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر