رژیم لاغری سریع

قیمت تماس؛ (کیسه شن، ۲۸ نهنگ) | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقنا افغانستان- قیمت های بازار مرکزی برنج کابل (سرای شهزاده) را با توضیح ضمیمه تاریخ گذاری می کنیم:

_دلرخرید ……………… ۸۸.۳۰

۱_ دلر فروچ ………………….. ۸۸.۴۰

۱_ دالراسترالیا خرد ………. ۶۳.۰۰

۱_Dallar Australia Frosh …….. ۶۴.۰۰

۱_ دلر کانادای خورید ………. ۷۰.۰۰

۱_ Dalar Canaday Frosh ……… ۷۰.۵۰

۱_فرانک سویسکرید ……. ۹۳.۰۰

۱_ فرانک سوئیس فروچ …… ۹۴.۳۰

۱_یورو خرد ………………… ۹۷.۰۰

۱_ یورو فروچ ………………. ۹۷.۵۰

۱_پوند خرد ………………… ۱۱۵.۰۰

۱_ برکه فروش ………………. ۱۱۵.۳۰

۱_خراید درهم………………. ۲۴.۴۰

۱_ فروش درهم ……………… ۲۴.۵۰

۱_خرد ریال ………………… ۲۳.۲۰

۱_ Real Frosh ………………….. ۲۳.۲۵

۱_ لیره ترکیه خارید …………. ۶.۱۰۰

۱_ لیر ترکیه فروش ………… ۶.۲۰۰

در هزارتومان خرد …………….. ۳.۴۸

در هزارتومان فروش ……………۳.۴۹

در هزار کیلدار هندی خرد …….. ۱۱۴۰

در هزار کیلدار هندی فروش …… ۱۱۵۰

در هزارکیلدار خرد ………………….. ۴۹۲.۰۰

در هزارکلدار فروش …………… ۴۹۳.۰۰

دلر با کیلدار خرد ………………. ۱۷۸.۵۰

دلر به کیلدر فروش ……………… ۱۷۸.۶۰

تومان توسط دلر خرد …………………. ۲۵۱۵۰

تومان از دلر فروش ……………… ۲۵۱۰۰