ماه رمضان در سراسر جهان + تصاویر | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


زمان انتشار: ۲۰ بارداری ۱۴۰۱ | ساعت: ۱۹:۵۳ | کی دی نیوز: ۵۱۰۹۵۷ | فصل

Shafaknaافغانستان-مسلمین سراسیر جهان ماه مبارک رمضان را گرمی مای درند.

اخبار قبیله ایطالبان: شایا تاتیلی دانشگاه، صحت نادارده