ما مصمم هستیم با حمایت بخش خصوصی به رشد اقتصادی دست یابیم


ما مصمم هستیم با حمایت بخش خصوصی به رشد اقتصادی دست یابیم

گزارش کردن خبرگزاری مهرعلی بهدریگاهامی سخنگوی دولت در واکنش به توئیت خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توییتر خود با انتشار مطلبی نوشت: دولت مصمم به رشد اقتصادی متمرکز بر بخش خصوصی است.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توییتی نوشت: به منظور کاهش نیاز به سرمایه در گردش تولیدکنندگان، از فردا (روز مالیات) تا پایان سال ۱۴۰۱ مالیات به هزینه واردات اخذ می‌شود. مواد خام. مواد اولیه و مواد واسطه تولید به نصف (از ۴ به ۲ درصد) کاهش می یابد.

منبع: مهر