رژیم لاغری سریع

متن تبرک عید با دوست حکار با اشقام همسرم ۱۴۰۱۱۴


برکت عید نوروز با دوست و همکار دکتر سال ۱۴۰۱

متن تبرک نوروز ۱۴۰۱ با دوست و همکار با اسحاقم همسار عزیز.

متن تبرک نوروز ۱۴۰۱ توسط همسرام

رشته؟
تنها ادویه کجاست؟
آقاجان یا با آمدن نان تست!
عید شما مبارک

——————

میخواهم هفت سین عید را با یاد به پاچین کجاست
سمنو به یاد شیرنی لاخندت
سایه دانا ب رنگ چشمی
سرکه با یاد ترشی مهربانت

سب با یاد ترده گونه هایت

سکه با یاد درخش قلبت

سبزه را با یاد روی سبزت

با تو قدم بزن
اما همه چیز خوب و بد است…

درام Dusit

************

نوروز یعنی
اینجا زمستان است
آشیانه ماندنی…
sal no zindgi بدون حس نه
و بهاری شدنتون، پیشاپش مبارک

—————————

پاز و کوچه بازار نگاه روزگار
پسر فصل سبزه می آید به بار
گاز باهترین را می بینید
صبر، بید، کرد، که، تیپ، بهار…

_________________________

اشتراک گذاری
رقص باز آغاز شاد پروانحق
باز، اهل سفره هفت سینگ هستند
سبز شاد، سرخ شاد، حر کجای زمین

متن تبرک نوروز ۱۴۰۱

لحظه تبلیغات پورتر
اولین نمونه به نام بری ظاهر آن بی
شما خوب هستید، من نه ضرری دارم و نه پولی
سام رایدن چه مشکلی با او دارد
چهارم تمام جبها پر از پل، اسما حلال
پیشاپیش عید نوروزتون مبارک

_________________________

با خوبیها و بیدیها، حرنگه که بود;
برگی،
فرمان برگ است دراخت زمان بر زمین عفت،
سالی دیگر، روژایت بهاری و بهارت جاودانا باد…

_________________________

بنم خدایی بهار افرین / بهار افرین را هزار عفرین
به جمشید و آیین پاکشدرود / کاه نوروز از یا ماندا در یاد بود…
مبارک نوروز

_________________________

فرا راسیدین نوروز باستانی، یادور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جام.
بار هیمه، ایرانیان، پاک پیندار، راست گفتار و نیک کردار، خجست آباد

منبع: yjc.news