رژیم لاغری سریع

مجدی سورپریست فدراسیون فوتبال شگیبه نام گازرش پیگاه به اطلاعرسانی شبکه خبر.

جلسه امروز (پنجشنبه ۲۸ بهمن) ریاست فدراسیون فوتبال را اداره کرد عزیز شهاب، بنده رئیسی که فدراسیون به اتفاق آرا رئیس فدراسیون فوتبال بود، همانطور که خود اصل شاد نام بردید.

این نشست با حضور امروز شهاب عزیزی خادم، حمیدرضا مهرعلی، حیدر بهاروند، شهره موسوی، احمدرضا براتی، احسان اصولی، بهرام رضائیان، میرشاد مجدی، طهمورث حیدری، مهرداد سراجی و خداد افشاریان با حضور رشید رفیع و خادم خادم برگزار شد. .

“مرشاد مجدی” سورپرایز موقت فدراسیون فوتبال شاد

سراجی در حضور اینک پ در نقش عزیز خادم لقب مخفی موقت دارد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر