مجموعه های تلویزیونی رمضان از امروز آغاز می‌شوند
«نجلا ٢»، «از سرنوشت ۴»، «خوشنام» و «مسافران شهر»، چهار مجموعه تلویزیونی مناسبتی برای رمضان ۱۴۰۱ هستند.