محقق: در دانشگاه بامیان تدریس فقه حنفی جایگزین فقه جعفری شده است خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان به نقل از منابعی از تعلیق تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از منابع محلی، فقه حنفی به دستور طالبان در منطقه شیعه نشین، جایگزین فقه جعفری شد.

مقامات تحصیلات عالی طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده اند. مشخص نیست که این تصمیم فقط در دانشگاه بامیان گرفته شده است یا در تمام دانشگاه های کشور.

پس از روی کار آمدن طالبان، بار دیگر درباره حضور و جایگاه شیعیان افغانستان در ساختار قدرت و برخورداری از حقوق و آزادی های مذهبی بحث شد.

اگرچه طالبان ادعا می کنند که سیستم آنها شامل افراد از هر قشری است و به حقوق همه احترام می گذارد، اما در عمل اینطور نیست.

بر اساس گزارش وزارت امور خارجه در مورد آزادی مذهبی، با ورود طالبان به افغانستان، وضعیت آزادی مذهبی شیعیان، هندوها و یهودیان به شدت بدتر شده است.