محمد کریم خلیلی: حادثه ای که توسط دانشجویان پردیس رضوی در بادترین اتفاق افتاد. خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان- استادیوم محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، بیامی را در قالب کمپین جهادی دانشجویان جهادی در محکومیت کردستان اداره کرد.

به گذرش خبرگزاری شفقنافغانستان استادیوم پیام کامل محمد کریم خلیلی رهبر حزب عرض اسلامی افغانستان با توضیح پیوست:

به نام خدا
به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبر کمپین اعتمادی با وساطت یک فرد تکفیری در حرم مطهر به وقوع پیوست، حضور امام رضا علیه السلام به عنوان شاهد و مشوق، شهید روحانی به عنوان جهادگر و یک جهادگر بسیار متاثر از شوک.

آیا جزیی از محکوم نومودن که یک حادثه فجیع و ضد بشری است وجود دارد؟ متأثر و مضطر شریکم، خوش را با خانوادا، که شاهد ظهور نامودا و عالی رتبه خداوند، ارزوی، شفای عاجل به نظر زخمی، کجاست حادثه دارم. واقعه تروریستی مانند بدترین نوع افترا که حرام است کجاست؟ اوج راثالات و پستی و کینا ورزی گروه های تکفیری را نچان میداد. منبع این داستان چیست؟ بدون تکرار واقعه که در مکان و زمانی واقع شده است، حکایت وجود شما قدم گسترده ای بود و ما به شما هشدار دادیم و شدت آن را محاسبه کردیم. در پیشت واقعه درد کجاست؟ زیرا کجاست کارزار معتمدین که تو حزبی، راه راست، متحد و برادر و برادری در میان عقاید اسلامی پروان. و عیسوی دگر قرابات و فراتر از تاریخ دو ذوب رشه ای افغانستان و ایران رخ در روزهایی سخت کنارهم و مددکار همدگار بودند; نام او گرفت است.

اگر به مسئولین جمهوری اسلامی ایران نیازمندید، رسانه ها و دیگر بخشاهی لینک شده اند، به خصوص ملت مسلمان و شریف ایران، با تشکر نمایم. کبا هوشیاری و دریت، واقعه را بدقات براسی و ناحیه کرندند کجاست. و نقدشتند آرامش روحی و دانشگاه روانی از مهاجرین افغانستانی به عنوان پیکره روزگار بهاء جمهوری اسلامی ایران توسط اوردیند عصیب بابند ساخته شد. قطعا شانسی برای طالبان و داچمانان دو ملت، گل های ویژه راز خلق اینگونا، تصادفات دنبال میکانند.

برهم، زادن امینات و آرامش، منطقه یکیاز، اهداف آنهاسیت. چانانکه سلحاسیت ملت مظلوم افغانستان، کمپین های قربانی از شدت تروریستی کورو گروه. می بینم دشت بشیم، هامانتور، کجاست اولین حادثه، کارزار امین گرو، فرقش نیست، آخرش نخواد بود. ماموریت هوشیاری به سمتش کجا رفت؟هاردو ملت را می طلابد که مباده؟تا زمانی که اهداف شیطانی؟

دارپایان: به عنوان بارگاه خداوند بزرگ، تمنا دارم، که روح، شهدا را شاد، و بازماندان را صبر، شکیبایی و مجروح، کجا واقعه تروریستی را، شفای عاجل و کامل، عنایت فرمایت.

محمد کریم خلیلی