مدال طلا و برنز وزن ۸۹ کیلوگرم به ایران رسید/ مینی رکورد زد


مدال طلا و برنز وزن 89 کیلوگرم به ایران رسید/ مینی رکورد زد

گزارش کردن خبرگزاری مهررقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز (شنبه) در تاشکند ازبکستان در دسته ۸۹ کیلوگرم نوجوانان پیگیری شد که علی رضا معینی سده و علی کشتکار نمایندگان کشورمان قهرمان شدند. مدال طلا و برنز.

علی کشتکار در حرکت خود با یک ضرب نتوانست وزنه ۱۴۱ کیلوگرمی را تحمل کند سپس در حرکت دوم این وزنه را مهار کرد و در حرکت سوم نیز نتوانست وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی را تحمل کند. بیا تا در نهایت در یک حرکت یک ضرب با وزنه ۱۴۱ کیلوگرم به پایان برسد و مقام پنجم را کسب کند.

کشتکار در حرکت دوضرب وزنه های ۱۷۵، ۱۸۲ و ۱۸۶ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد و در دوضرب و در مجموع به مدال برنز دست یافت.

علیرضا معین سده نیز موفق شد با یک ضربه وزنه های ۱۵۱، ۱۵۷ و ۱۶۶ کیلوگرم را بالای سر ببرد و با یک ضربه صاحب مدال طلا شد. معینی سده همچنین رکورد یکبار آسیایی را در وزنه برداری ۱۶۶ کیلوگرم به نام خود ثبت کرد.

مونی در حرکت دوضرب در حرکت دوضرب با مهار اوزان ۱۷۶، ۱۸۵ و ۱۹۱ کیلوگرم دوم شد و در دسته ۸۹ کیلوگرم جوانان به مدال طلا دست یافت.

منبع: مهر