رژیم لاغری سریع

مدیتیشن امواج مکزیکی و مرد عنکبوتی


ما با یکی از مربیان شگفت‌انگیزمان، جودیت براون، در مورد آوردن تجربه سال‌های اولیه خود در آموزش به دنیای آموزش مراقبه به کودکان مصاحبه کردیم. جودیت یکی از مربیان ما در برنامه کودکان متصل است.

او در مورد اینکه چگونه این دوره به خلاقیت او کمک کرد صحبت می کند و ایده های دوست داشتنی از جمله امواج مکزیکی و مدیتیشن مرد عنکبوتی را ارائه می دهد!

برنامه کودکان متصل را برای متخصصان یا والدین/مراقبان کشف کنید

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر