مراحل ایمپلنت دندان مطابق تصویر
ایمپلنت های دندانی پایه های فلزی محکم و پیچ های تیتانیومی هستند که با جراحی به جای ریشه دندان در استخوان فک قرار می گیرند. مهمترین ویژگی ایمپلنت های دندانی، حمایت کامل از دندان های جدید است که با فرآیند استخوان سازی در اطراف ایمپلنت تامین می شود.