مراسم بدرقه تیراندازان اعزامی به مسابقات جهانی برزیل
جلسه توجیهی و مراسم بدرقه ملی‌پوشان اعزامی به مسابقات جهانی برزیل با حضور رئیس فدراسیون تیراندازی برگزار شد.