مرگ آزادی رسانه ها در انگلیس
سخنگوی سازمان ملل اقدام انگلیس در لغو مجوز پخش رسانه‌های روسیه از جمله شبکه تلویزیونی آرتی را محکوم کرد.