مسابقه انتخابی کشتی ۶۰ کیلوگرم برگزار نمی شود


مسابقه انتخابی کشتی 60 کیلوگرم برگزار نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی فرنگی در اوزان ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم قرار بود روز ۱۹ تیرماه در مسابقات جهانی صربستان شرکت کند. نگه ندار.

همچنین نحوه انجام چرخه انتخابی تیم ملی در سایر اوزان پس از مشخص شدن نتایج کشتی گیران کشورمان در جام متئو پلیکن ایتالیا (رده بندی فدراسیون جهانی) از سوی کادر فنی اعلام می شود.

منبع: مهر