مسجد شیعیان بازگشای کابل، با روی نمازگزاران | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


شفقناافغانستان – مسجد حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) به روایت نمازگزاران باز شاد.

به گازارش خبر گازاری ما به افغانستان رحم کردیم.

مسجد که چندی پیش سر شکی خسی شفاعت فرمانده حوزه پلیس سیتا کجاست؟

اخبار قبیله ایداعش مسئول انفجارهای کابل و هرات در آستانه فساد است