مشاور امور ایثارگران کمیته امداد منصوب شد
با حکم سیدمرتضی بختیاری، جمال‌الدین حسین‌زاده، به عنوان مشاور امور ایثارگران کمیته امداد، منصوب شد.