معرفی برترین هنرجویان مجموعه نانو کلاب
مهیار خادم مدیر گروه پیشرفت دانشجویی پردیس نانو به تشریح برخی از برنامه های باشگاه نانو در نمایشگاه ایران نانو ۱۴۰۱ معرفی دانش آموزان برتر در رویدادهای رقابتی، اجرای مرحله نهایی رقابت قوی و نمایش توانمندی ها، برنامه ها و خروجی های نانو پرداخت. آزمایشگاه های آموزش از جمله برنامه های غرفه باشگاه نانو هستند.