مقاومت بین محور دفاع و حمله (نیمروزی ساعی ۲۳/۰۵/۱۴۰۱)
نمایندگان جناح های مقاومت و برخی کشورهای منطقه و جهان در نشستی در بیروت بر حمایت هرچه بیشتر سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب از مردم فلسطین و غزه به عنوان مقاومت بین محورها تاکید کردند. . برای دفاع و حمله. همکارم عظیم زاده و گزارشی در این مورد…