منشا گرد و غبار، خارجی است
معاون سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه منشا پدیده گردو غبار کنونی، خارجی است، گفت: به صورت مستمر اطلاعیه های هواشناسی را دریافت می کنیم و اخطارهای لازم در سطوح مختلف صادر می شود.