مهار حریق یک‌منزل مسکونی در بیرجند
آتش سوزی یک‌باب منزل مسکونی در خیابان حکیم نذاری بیرجند با تلاش آتش نشانان پس از یک ساعت مهار شد.