مهرآباد صدرنشین فرودگاه‌های کشور در سفر‌های نوروزی
سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اعلام رشد ۴۶ درصدی اعزام و پذیرش مسافران نوروزی گفت: فرودگاه بین المللی مهرآباد با اعزام و پذیرش بیش از ۷۲۸ هزار مسافر در سفر‌های نوروزی پرترددترین فرودگاه کشور در ایام نوروز لقب گرفت.