نتیجه و خلاصه بازی فولاد الغرافه قطر اممش ۱۸ فردیناند


نتیجه بازی فولاد و الغرافه امروز پنج شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

خالصه بازی فولاد و الغرافه قطر دور لیج قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ امروز پنج شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ که عین بازی با نتیجه ۰ – ۰ با بیان رشید.

بری دید خلاصه بازی فولاد و الغرافه قطر روی لینک زیر کلیک کنید Namayed.

معکوس: yjc.news