نخستین افطار رمضان ۲۰۲۲ در آمریکا + تصاویر | خبرگزاری، شیعیان افغانستان | افغانستان


زمان انتشار: ۱۴ بارداری ۱۴۰۱ | ساعت: ۲۱:۳۸ | KD News : 509674 | فصل

شفقناافغانستان-بسیاری مسلمان، ساکن واشنگتن و حومه ان، دارالعلین، افطار، ماه مبارک رمضان، وقتی مساجد آمریکا بیرون می روند، آمدند.

اخبار قبیله ایویدئو: افطار دو مسلمان، اودسا در سای، کمپین روسیه با اوکراین