نرخ تبدیل؛ امروز (شنبه ۲ میزان) | خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- نرخ ارز در بازار مرکزی افغانستان به شرح زیر است:

۱_ خرید دلار …………………… ۸۸.۴۰.۰۰۰

۱_ دلار فروش ……………… ۸۸.۴۲

۱_ Dalrastralia خرید ……….. ۶۰.۸۰

۱_ فروش دلار استرالیا …….. ۶۱.۰۰

۱_ دلار کانادا خرید ………. ۶۷.۰۰

۱_ فروش دلار کانادا …… ۶۷.۵۰.۰۰۰

۱_ خرید فرانک سوئیس……. ۸۹.۵۰

۱_ فروش فرانک سوئیس … ۸۹.۴۰

۱_خرید یورو …………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱_ یورو فروش …………………. ۸۷.۵۰

۱_ خرید یک پوند ………………… ۹۹.۰۰

۱_ پوند فروخته شده ………………… ۹۹.۵۰

۱_ روبل برای فروش ……………………. ۱.۴۵.۰۰

خرید ۱ روبل ……………… ۱.۴۸.۰۰

۱_ خرید مخلوط ………………. ۲۴.۰۰

۱_ فروش ترکیبی……………………………………………………………………………

۱_ ریال برای خرید ………………… ۲۳.۴۰

۱_ فروش واقعی ……………… ۲۳.۵۵

۱_ خرید لیر ترکیه ……………. ۴.۸۰۰

۱_ فروش لیر ترکیه …………… ۴.۹۰۰.۰۰۰

به ازای هر هزار تومان خرید ……………… ۲.۸۴

به ازای هر هزار تومان فروش …………….. ۲.۸۵

به ازای هر هزار کالدار هندی خرید…….. ۱۱۴۰

به ازای هر هزار تقویم هندی فروخته شده …… ۱۱۵۰

به ازای هر هزار خرید………….. ۳۶۹.۰۰

به ازای هر هزار فروش……………………………………………………………………………… ……………………………….. ۳۶۸.۵۰.۰۰۰

خرید دلار به صورت نقدی ……………… ۲۳۸.۰۰

فروش دلار به نقد …………………….. ۲۳۸.۳۰

خرید دو تومان به دلار …………………. ۳۱۵۵۰

فروش هر دلار ۳۱۶۰۰ تومان