نسخه‌های الکترونیک و مشکلاتی که همچنان باقیست
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران : در ایام کرونا، بازنشستگان و بیمه شدگانی که به پزشک مراجعه می‌کنند، در صورت قطع ارتباط برخط ضرر می‌کنند و مجبور می‌شوند دارو را آزاد تهیه کنند.