نمره قبولی در میزبانی از گردشگران نوروزینوروزبانان بی نوروز در کیش پس از دوسال تعطیلی سفر‌ها به دلیل شیوع کرونا عملکرد مطلوبی در میزبانی از گردشگران ارائه کردند.