«نی» از تعطیلی ۳۲ رسانه مکتوب در افغانستان تحت حاکمیت خبرگزاری شیعیان طالبان افغانستان خبر داد.


شفقنا افغانستان- سازمان حمایت از رسانه های آزاد برای افغانستان یا “NAI” می گوید ۳۲ رسانه مکتوب در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بسته شده اند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، سازمان حامی رسانه های آزاد افغانستان اعلام کرد که بر اساس تحقیقات خود در سال گذشته ۳۲ رسانه مکتوب بسته شده و اکنون تنها ۴ رسانه مکتوب در حال فعالیت هستند.

در همین حال، ظریف کریمی، رئیس اداره NAI، در گفتگو با رسانه های خارجی گفت: بر اساس آخرین آمار اداره کل NAI، در سال ۲۰۲۱ تعداد ۳۶ نشریه، روزنامه و هفته نامه وجود داشته است که از این تعداد تنها ۴ نشریه در رسانه های مکتوب باقی مانده است. آنها نیز چاپ شدند.تجارت بسیار کم.

کریمی دلایل تعطیلی رسانه های مکتوب را مشکلات اقتصادی و تبدیل برخی رسانه های مکتوب به نشریات آنلاین می داند.