هشدار هواشناسی؛ سامانه بارشی تندری و وزش باد شدید در البرز
مدیرکل هواشناسی استان البرز با اعلام وضع زرد هواشناسی، در خصوص مخاطرات فعالیت سامانه بارشی تندری و وزش باد شدید ظرف چهار روز آینده در این استان هشدار داد.