هلال ماه مبارک رمضان در آسمان حرم حضرت عباس علیه السلامشفقناافغانستان – عکس: هلال ماه مبارک رمضان در آسمان حرم حضرت ابوالفضل (علیه السلام)