هوای گرم و باد گرم هدیه طبیعت به مردم گیلان در روز طبیعت
اگرچه سال نو و هفته اولِ نوروز امسال، هوا روی خوشی به گیلان نشان نداد، اما گیلانی‌ها، سیزده فروردین را در هوای گرم و آفتابی به در می‌کنند.