واکنش وزارت خارجه کشورمان به دروغ پردازی‌های رسانه‌های غربی
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تصریح کرد حقوق بنیادین دیپلمات زندانی شده کشورمان در بلژیک توسط مدعیان حقوق بشر به طرز تأسف باری نقض شده و طرف های ذیربط در قبال آن پاسخگو باشند.