واکنش گزارشگران بدون مرز به بستن دو سایت خبری خبرگزاری شیعیان افغانستان، افغانستان توسط طالبان


شفقنا افغانستان- در ادامه واکنش ها به بسته شدن سایت های رسانه ای هشت صبح و الزاویه، گزارشگران بدون مرز گفت که جنبش طالبان با این اقدام وارد مرحله جدیدی از جنگ با رسانه ها شده است.

به گزارش خبرنگار شفقنا افغانستان، این سازمان در بیانیه ای نوشت که این اقدام حکومت طالبان در ادامه اعمال محدودیت بر آزادی بیان و مطبوعات، نشانه ادامه سرکوب رسانه ها در افغانستان است.

در همین حال، کمیته مصونیت خبرنگاران گفت که مقامات طالبان باید سانسور پوشش خبری در افغانستان را متوقف کنند و به رسانه های هشت صبح و الزاویه اجازه دهند تا در وب سایت های آنها فعالیت کنند.

در اطلاعیه این کمیته، په لی، هماهنگ کننده برنامه CPJ آسیا، اظهار داشت: طالبان باید دسترسی کامل آنلاین به هشت صبح و اخبار الزاویه را بازگردانند.